Ønsker du å leie vonheim?

Sjekk utleie kalender for informasjon om når Vonheim er ledig.

Sponsor
Banner

Hvorfor og hvordan A/L Forsamlingshuset Vonheim ble dannet.

Før siste krig hadde u.l.Nordlys et etter forholdene bra ungdomshus, skjønt det var for lite og ikke fyllte de krav som nå stilles til slike hus.

Dette hus ble som så mange andre overtatt av tyskerne under okkupasjonstiden og benyttet til diverse formål. Etter at huset ved krigens slutt ble frigitt, var det i en slik forfatning at en ikke viste hva en skulle gjøre med det. Samtidig som det måtte påkostes en masse reparasjoner innså en nå at dette var uhensiktsmessig, da huset som før nemt var for lite. Erstatning for tyskernes ramponeringer har u.l.Nordlys ikke fått.

Tanken som samfunnshus ble så tatt opp. En sammenkallte til fellesmøte med bygdas ulike foreninger for å prøve å få i stand et samarbeide, da u.l.Nordlys alene ikke maktet å ta et slikt løft som oppføring av et tidsmessig forsamlingshus ville bli. Grunnet ulike syn, spesielt av religiøs art førte ikke samarbeidstanken med alle bygdas foreninger fram, og en måtte finne en annen løsning. Tanken om samfundshus måtte utgå.

Det ble så til at u.l.Nordlys og idr.l.Framsyn gikk sammen om å danne andelslaget Forsamlingshuset Vonheim, med formål å bygge et tidsmessig forsamlingshus som også skulle være idrettshus. U.l.Nordlys skulle sette inn sin eiendom, tomten og det gamle huset. Andelslaget ble dannet med u.l.Nordlys og idr.l.Framsyn som like andelshavere. Vedtekter ble satt opp stort sett etter mønster for samfundshus av noen-lunde samme størrelse. Tegningene ble utført og godkjent.

Når andelslaget fant å kunne sette i gang arbeidet med huset, skyldtes det at Sørreisa Betngstøperi tilbød seg å levere murstein, sement, eternit, vinduer, dører samt glass og beslag og trefiberplater på henstand inntil huset var ferdig og laget kunne få pantelån. Dette var også stillet i utsikt å få i Tromsøsundets Sparebank, når huset var oppført så takst kunne avholdes. Pengene til innkjøp av de resterende trematerialer skulle reises som byggelån med kausjonister.

Vinteren 1955 gikk så lagenes medlemmer igang med å ta ut stein til grunnarbeidene. Det ble kjørt fram stein nokk til dette. Så snart telen gikk ut av jorden ble det gamle huset til u.laget revet og tomten til nyhuset gravd ut. Arbeidet med huset pågikk utover sommeren og utpå høsten var råbygget oppe og under tak. Det utførte gratisarbeidet hittil anslås til kr. 13.000,-

Den oppsatte finansieringsplanen viste seg ikke å holde. En måtte dekke Sørreisa Betongstøperi med kr 21.500,- tidligere enn fra først av beregnet. Dermed strakk ikke det opptatte byggelån på kr 40.000,- i Gisund Sparebank til, og en manglet ennå ca.20.000,- til å få kjøpt de aller nødvendigste innredningsmaterialer.

I midlertid har dette ordnet seg i det en ved velvillig kortsiktig privatlån og henstand hos leverandør er sikret de resterende materialer for å få hsuet i brukbar stand.

Innredningsarbeidet pågår nå og en håper om ikke så lenge å kunne ta dette i bruk.

Rossfjordstraumen, 14.april 1956.
A/L Forsamlingshuset Vonheim.

 

Info

Velkommen til IL Framsyns hjemmeside. Ønsker du å leie Vonheim? Ta kontakt med Odd-Bjørn Nermo på tlf 91763435.

grasrot2

Sponsorer

RP maskin og transport

 

rokstad s 

tools s 

Innlogging