Ønsker du å leie vonheim?

Sjekk utleie kalender for informasjon om når Vonheim er ledig.

Sponsor
Banner

 

 

logo-w200

 

 

 

 

 

 Årsmøtet 26.02.2017 

 

SAKSLISTE:

 

Sak 1. Åpning av møte

Sak 2. Godkjenning av saksliste

Sak 3. Valg av møteleder

Sak 4. Valg av sekretær

Sak 5. Valg av 2 til å undertegne protokollen

Sak 6. Årsmeldinger

  1. Hovedstyre

  2. Fotballgruppa

  3. Skigruppa/turgruppa

  4. Husstyret

  5. Ungdomsklubben

  6. Friidrettsgruppe

Sak 7. Regnskap 2016

Sak 8. Budsjett 2017

Sak 9. Kontingent.

Sak 10. Valg

Sak 11. Innkomne saker.

 

  1. Vonheims framtid.

  2. Fritak for kontingent for styremedlemmer i framsyn

  3. Opprettelse av turgruppe for å ivareta framsyns eiendom oppe ved Rokstad/Langnes.

  4. Opprettelse av en gruppe som kan ha som hovedoppgave å søke midler for klubben.Referat årsmøtet

Til stede:
Ole Johan, Marita, Janne Kari, Marion, Dagfinn, Inger, Finn, Klara, Hans, Haakon, Egil Arne, Oddbjørn.

Sak 1. Åpning av møte, Ole Johan ønsker Velkommen.

Sak 2. Godkjenning av sakliste, sakslista godkjent.

Sak 3. Valg av møteleder, Ole Johan ble valgt.

Sak 4. Valg av sekretær, Inger ble valgt.

Sak 5. Valg av 2 stk til å undertegne protokoll, Hans Myrvang og Haakon Nordaas valgt.

Sak 6. Årsmeldinger.
a) Hovedstyre. Ole leser opp, ingen kommentarer.
b) Fotballgruppa. Ole leser opp.
c) Skigruppa. Ole leser opp. Ingen kommentarer.
d) Husstyre. Ole leser opp. Ingen kommentarer.
e) Ungdomsklubben. Det har ikke vært drift dette året. Vi håper på drift dettte året. Janne Kari og Trine engasjeres.
f)Friidrettsgruppa. Denne eksisterer ikke og det har ikke vært drift på mange år. Vi legger med dette ned denne gruppa.
g) Økonomi. Det er lagd ei årsmelding for økonomi. Denne ble lest opp og diskutert. Det er flere spørsmål knyttet til klubbhuset og vi kommer tilbake til det under regnskap.

Sak 7. Regnskap 2016. Det er klart at vi må få oversikt over medlemsregister og å få inn kontigenter. Det sendes ut et skriv og en oppfordring om at folk kan betale kontigent.

Sak 8. Budsjett 2017. Det er ikke laget budsjett for 2017.

Sak 9. Kontigent. Kontigent foreslås uendret. 300,- enkeltmedlem og 500,- for familiemedlem.

Sak 10. Valg.
Leder: Ole Johan - på valg.
Nestleder: Ikke hatt i år.
Leder ski/tur: Marion Olsen
Leder Fotball: Marita Olsen
Leder Husstyre: Oddbjørn Nermo - på valg
Kasserer: Finn Norbye - på valg
Sekretær: Ikke hatt i år.
Valgkomite: Ikke hatt i år.

Valg 2017, Det foreslås at de som idag sitter i styret, sitter ett år til og får mandat til å få inn nye styremedlemmer.
Leder - Ole Johan Rokstad
Leder Ski/turgruppa - Marion Olsen
Leder Husstyre - Oddbjørn Nermo
Kasserer - Finn Norbye

Ledige "poster":
Nestleder
Sekretær
Leder Fotballgruppa
Nevnte styremedlemmer.

Sak 11. Innkommne saker.
1) Vonheims Fremtid.
Oddbjørn Nermo redegjør for Vonheims historie. Har før hatt egen frittstående økonomi.Når vi er en undergruppe, kan vi ikke søke om de tilskudd og midler som det kan søkes på som AL Vonheim med eget foretaksnummer. Forslag om å avvikle Vonheim som egen enhet. Årsmøtet gir sin tilslutning til at en gruppe jobber vidre med saken. Det innkalles da til folkemøte.
Vedtak: IL Framsyns årsmøte vedtar at Vonheim skilles ut som eget foretak og at en egen gruppe jobber vidre med saken.

2) Fritak for kontigent for styremedlemmer i IL Framsyn. Vedtas ikke.

3) Opprettelse av Turgruppe - Langnes/Rokstad. Dette inngår allerede etablert gruppe i IL Framsyn - Ski/Turgruppa.

4) Opprettelse av en gruppe som kan ha som hovedoppgave å søke midler for klubben. Vi tenker at dette er en oppgave som naturlig faller inn under Styrearbeid. Oddbjørn jobber med å lage en oversikt over hvilke midler det kan søkes om og nårtid.


  

Info

Velkommen til IL Framsyns hjemmeside. Ønsker du å leie Vonheim? Ta kontakt med Odd-Bjørn Nermo på tlf 91763435.

grasrot2

Sponsorer

RP maskin og transport

 

rokstad s 

tools s 

Innlogging